Alvar Pet Oy
Grand One 2021

Kategoria: Pienen Budjetin verkkopalvelu
Alvarpet.fi – Koiranruokaa luonnonystävälle

Esittely: Motley suunnitteli ja toteutti Alvar Petin verkkopalvelun uudistuksen. Palvelun avulla ihmiset voivat pienentää koiriensa hiilitassunjälkeä tilaamalla koiran yksilöllisiin tarpeisiin sopivia nollapäästönappuloita.

Projektin budjetti: 27 000 €

Alvar Pet:

Alvar Pet on suomalainen startup, joka on perustettu halusta pienentää koirien hiilitassunjälkeä.

Suomessa otetaan enemmän koiria kuin koskaan aiemmin. Samalla koiriin käytetään enemmän rahaa kuin koskaan ennen ja niitä ruokitaan lihapitoisemalla ruualla kuin tarvitsisi. Alvar Pet näkee, ettei ylenpalttisuus tee koirasta onnellisempaa, puhumattakaan kasvaneista ympäristövaikutuksista.

Tämän vuoksi Alvar Pet haluaa tarjota koirille (ja heidän ympäristötietoisille omistajilleen) ympäristöystävällistä koiranruokaa.

Alvar Pet uskoo, että kun tehdään helppoja, tarvelähtöisiä ja korkealaatuisia toteutuksia, saadaan myös ympäristöön positiivisesti vaikuttavia ratkaisuja aikaiseksi.

Strategia:

Alvar Petin liiketoiminnan ydinajatus on tarjota koirille personoituja ruokia.

Ennen asiakkaaksi tulemista, Alvar Pet tutustuu koiraan kyselyllä, jonka pohjalta luodaan suositus sopivimmasta tuotteesta ja annoskoosta. Tämän jälkeen asiakas tilaa maistiaispaketin kotiin. Kahden viikon kokeilun aikana tiedetään, miten ruoka sopii koiralle. Mikäli koira on tuotteeseen tyytyväinen, asiakas voi jatkaa tilausta ja tulla Alvar Petin asiakkaaksi. Asiakas voi muokata tilausta kätevästi verkkopalvelun avulla. Jatkuva tilaus tuo uuden ruoan kotiovelle ennen kuin vanha ehtii loppua.

Projektissa keskityttiin kehittämään asiakaskokemusta palvelun tärkeissä nivelvaiheissa, uusien asiakkaiden hankinnassa ja olemassa olevien asiakkaiden palvelemisessa.

Uusien asiakkaiden osalta haluttiin parantaa maistatuspakettien tilausten konversioita. Aiemmin moni putosi pois, kun oli aika tilata maistatuspaketti kotiin. Uudessa palvelussa keskityttiin siihen, kuinka luottamusta asiakkaan ja Alvar Petin välillä voidaan rakentaa jo ensimmäisessä kontaktissa.

Ilahduttavan asiakkaaksi tulemisen lisäksi palvelussa haluttiin parantaa olemassa olevan asiakkaan tilausten seurantaa ja muokkausmahdollisuuksia. Asiakassivusto päätettiin suunnitella uudestaan, jotta tietojen päivitys, useamman koiran lisääminen, reseptin vaihto tai tilausten joustava toimitus olisi jatkossa mahdollista.

Palvelu toteutettiin pienellä budjetilla. Ohjelmistokehityksen osuus oli noin 20 000 €. Suunnittelutyön osuus 6000 €, ja lisäksi palvelumuotoilutyötä tehtiin reilun tuhannen euron edestä.

Luova idea

Läpinäkyvyys ja päätöksiä tukevan tiedon näyttäminen käyttäjälle olivat suunnittelun keskiössä. Tiedon suuren määrän ei haluttu antaa vaikuttaa sujuvaan ja selkeään käyttökokemukseen, vaan suunnittelussa otettiin erityisesti huomioon käyttöliittymän progressiivisuus ja asioiden sijoittaminen tarkasti relevantteihin kohtiin.

Kokemuksen henkilökohtaisuutta korostettiin siten, että tärkein tuotteisiin liittyvä tieto esitettiin aina suhteessa koiran tarpeisiin. Asiakkaan haluttiin myös ymmärtävän, että tarpeet ovat muuttuvia ja tarpeiden muuttuessa, myös tilausta on helppo muuttaa.

Asiakassivuston yksi tärkeä osio oli käyttäjien kokemusten aktiivinen kerääminen ja jakaminen. Ajatuksena oli, että jos oma koira esimerkiksi kärsii jostain vaivasta, vertaistuen avulla koiranomistajaa pystytään auttamaan ja ohjaamaan entistä paremmin.

Toteutus:

Suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeimpinä tavoitteina olivat suosituskoneen, asiakassivun ja kokonaiskokemuksen saumaton yhteen tuominen. Osioiden suunnittelu uudelleen asiakaspalautteen ja kerääntyneen tiedon pohjalta loi pohjan sujuvalle toteutukselle.
Asiakaspalautteiden perusteella parannettavat aiheet jaettiin teemoihin ja yhdessä kehitystiimin kanssa niistä luotiin konkreettiset tarpeet. Keskustelevan tekemisen avulla onnistuttiin tunnistamaan tärkeimmät ongelmat ja tehokkaimmat ratkaisut asiakaskokemuksen parantamiseen. Kun kaikkea ei voi tehdä, pitää keskittyä oleelliseen.

Käyttöliittymän ulkoasuun luotiin olemassa olevaa brändiä ja identiteettiä tukeva kieli. Ulkoasun ja käyttöliittymän tuli palvella asiakkaan luonnollista kulkua tutustujasta asiakkaaksi. Laaja kokonaisuus etenee jouhevasti, kun asiakas näkee aina oleellisimmat asiat.

Työn ohjenuorana pidettiin halua rakentaa luottamusta ja varmuutta asiakkaan kanssa. Palvelun läpinäkyvyys, ja selkeä, ohjaava käyttökokemus olivat omiaan luomaan positiivista asiakaskokemusta.

Loppupeleissä palvelun todellisia asiakkaita ovat koirat. Koirien ääni kuului läpi suunnitteluprosessin, ja koirat näkyvät myös vahvasti läpi palvelun kuin muistutuksena siitä, kenelle tätä työtä lopulta tehdään.

Tulokset:

Verkkopalvelun konversio on 3,7 %, mikä on erittäin hyvä vertailuluku, kun keskivertokonversiot ovat yleensä 1 – 2 %.

10.000 nelijalkaista asiakasta. Kymmenen kuukautta lanseerauksensa jälkeen Alvar ylitti kymmenen tuhannen asiakkaan rajan. Vaikka yksittäisen koiran hiilitassunjälki voi tuntua pieneltä, tässä mittakaavassa erot ovat jo merkittäviä.

Asiakasarvio 4.6 / 5. Koiranomistajat ovat ottaneet palvelun äärimmäisen tyytyväisenä vastaan. Läheinen suhde uskollisten asiakkaiden kanssa antaa kestävän pohjan liiketoiminnalle ja jatkuvalle kehittämiselle.

Tärkeimpiä tuloksia ovat kuitenkin hyvä palaute asiakkailta. Ohessa muutama sitaatti tyytyväisiltä tilaajilta.“Ruoka sopi hyvin herkkävatsaiselle koiralleni. Ilmainen kotiinkuljetus on huippu, ei tarvitse vaivautua hakemaan ruokaa mistään (yleensä aina viimetipassa ollut ostamassa). Säännöllinen toimitus ja sen helppo ja nopea muuttaminen netissä on kätevä.”

“Pidin siitä, että sain jutella kanssanne ennen tilausta ja varmistua siitä, että ruoka varmasti sopii koirilleni.”

“Kaapolla on koko 6-vuotisen elämänsä ajan aina vuotaneet silmät ja nyt se loppui kuin seinään. Sopivan ruoan löytäminen on aina ollut haastavaa ja masu ja iho on herkät.”

Alvar Pet Oy
Grand One 2021